XSR40系列彩色无纸记录仪

基本性能:
■3.2英寸320 x 240分辨率彩色液晶显示器           
■ 标配8路万能输入,通过设置选择。                    
■ 标配中英文双语界面,默认中文,可切换为英文         
■ 可选配8路变送输出,可针对各通道测量值
■ 可选配通讯接口,支持Modbus-RTU协议和TC-ASCII协议
■ 默认1秒记录间隔,最多记录8通道数据,可记录63小时
■ 停电信息记录及查询
■ 自动屏保功能
■ 0.2级精度,测控周期0.1秒
■ 可选配增加8路输入
■ 标配USB接口,实现记录数据转储
■ 最大可选配16点报警输出,实现各通道测量值的报警

 

 

相关产品

 
 

 

  • 全国咨询电话:020-85515588
  • 返回顶部